Contributie
Het lidmaatschap staat open voor iedereen. Het contributiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar.
De contributie bedraagt €18,50 per kalenderjaar. De contributie wordt bij volmacht geïnd in maart. Het rekeningnummer van de club is NL39 RABO 0131950975.
Onze leden zijn niet meer automatisch lid van de wandelbond (KWBN). Wilt u dit wel dan zult u zich op persoonlijke titel moeten inschrijven bij de KWBN.

Inschrijfformulier
Wilt u lid worden? Klik dan hier om het aanmeldformulier te openen en uit te printen. Na invulling kunt u deze inleveren bij de wandeling of rechtstreeks op het adres van de ledenadministratie zoals vermeld onderaan deze pagina.


Privacy
Tijdens wandelingen en festiviteiten worden soms foto’s gemaakt. Deze foto’s kunnen op deze website worden geplaatst om nog eens te kunnen terugkijken en na te genieten. Mocht u om welke reden dan ook bezwaar hebben om herkenbaar op een foto in beeld te komen, meldt dat dan, liefst per e-mail, maar anders schriftelijk, aan het secretariaat/de secretaris.

Ons privacyprotocol lees je hier.  

Statistiek
Het aantal leden op 1 mei 2023 bedraagt 55, waarvan 36 vrouwen en 19 mannen.
De gemiddelde leeftijd is 60+ jaar.

Vrijwilligerswerk
U vindt de beschrijving van het proces voor het werven van vrijwilligers hier.
Voor het raadplegen van het vrijwilligersoverzicht kunnen leden inloggen.


Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van uw lidmaatschap gaat in per 1 januari van het volgende jaar. Uw schriftelijke opzegging dient uiterlijk 1 december daaraan voorafgaand in bezit te zijn
van het secretariaat.

Ledenadministratie
Secretariaat WSV Nuenen, p.a. Hoge Panakker 4, 5674 DB, Nuenen