Contributie
Het lidmaatschap staat open voor iedereen. Het contributiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar.
De contributie bedraagt €24,- per kalenderjaar. Voor het 2e lid (en meer) in een gezin geldt een contributie van €19,00. De contributie wordt bij volmacht geïnd in maart. Het rekeningnummer van de club is NL39 RABO 0131950975.

U klunt kiezen uit soorten lidmaatschap:

  • het basislidmaatschap voor €22,-- per jaar met recht op een lidmaatschapspasje van de wandelbond KWBN, waarmee o.a. korting gegeven wordt op diverse wandelingen elders.
  • ALL-IN lidmaatschap voor €29,50 per jaar dat bovenop het basislidmaatschap recht geeft op het boekje met alle georganiseerde wandelingen door het jaar heen en het magazine Wandel.nl. nb. een los abonnement op Wandel.nl kost €18,00

Inschrijfformulier
Wilt u lid worden? Klik dan hier om het aanmeldformulier te openen en uit te printen. Na invulling kunt u deze inleveren bij de wandeling of rechtstreeks op het adres van de ledenadministratie zoals vermeld onderaan deze pagina.

Privacy
Tijdens wandelingen en festiviteiten worden soms foto’s gemaakt. Deze foto’s kunnen op deze website worden geplaatst om nog eens te kunnen terugkijken en na te genieten. Mocht u om welke reden dan ook bezwaar hebben om herkenbaar op een foto in beeld te komen, meldt dat dan, liefst per e-mail, maar anders schriftelijk, aan het secretariaat/de secretaris.
Ons privacyprotocol lees je hier.  

Statistiek
Het aantal leden op 1 maart 2021 bedraagt 59, waarvan 39 vrouwen en 20 mannen.
De gemiddelde leeftijd is 60+ jaar.

Vrijwilligerswerk
U vindt de beschrijving van het proces voor het werven van vrijwilligers hier.
Voor het raadplegen van het vrijwilligersoverzicht kunnen leden inloggen.


Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van uw lidmaatschap gaat in per 1 januari van het volgende jaar. Uw schriftelijke opzegging dient uiterlijk 1 december daaraan voorafgaand in bezit te zijn
van het secretariaat. Wij verzoeken u echter ruim vóór 1 november uw opzegging aan te leveren vanwege de afdracht aan de KWBN. Dit bespaart de vereniging kosten.